Mødereferater

Nedenfor findes referater fra repræsentantskabsmøderne. Der afholdes årligt to møder på vandværket, et i foråret, og efteråret typisk maj og september måned.

Da referaterne først godkendes på næstkommende repræsentantskabsmøde vil kun dagsordenenen fra seneste møde være tilgængeligt.

2021
Referat repræsentantskabsmøde 7. maj 2021

2020
Medlemsmødet 2020 blev aflyst pga. corona

Referat fra repræsentantskabsmøde 19. september 2020

Repræsentantskabet i foråret 2020 blev aflyst pga. corona

2019
Referat fra medlemsmøde 19.10.2019

Referat fra repræsentantskabsmøde 28. september 2019

Referat fra repræsentantskabsmøde 11. maj 2019