Blødere vand i Hønsinge

Vi har sat et forsøg i gang på trykforøgerstationen i Hønsinge med ”blødgøring” af drikkevandet, uden brug af kemi. Følgende veje får vand fra Hønsinge.

Barringgårdsvej
Bjarkesvej
Gl Hønsingevej
Klitholmen
Lindegårdsvej
Moseholmen
Nykøbing-Slagelsevej
Nørremarksvej
Odsherredvej
Sandholmen
Skjoldsvej
Smidsholmsvej
Trundholm Mosevej
Ærtemosevej

Vi har fået opsat et system i Hønsinge, som med strøm kan ændre på hvordan kalken i vandet opfører sig. Det skal gøre at kalken ikke sætter sig fast som det ellers gør. Det vil sige at vandet ikke bliver blødt, da kalken stadig er i vandet. Men det gør at kalken ikke sætter sig i rør og på glas som normalt. Erfaringen er, at den kalk som sætter sig , er lettere at tørre af.

Systemet hedder Lagur og du kan evt. selv læse mere om det på internettet.

Det er ikke muligt at lave vandanalyser som fortæller hvordan Lagur virker, så det er en individuel vurdering. Vi sender derfor et spørgeskema ud om 5 til 6 måneder, hvor vi gerne vil høre om der har været en forskel, som du har lagt mærke til.

Det er besluttet at beholde Lagur. Tilbagemeldingerne er at det kan mærkes at der er blødere vand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen