Ledningsregistrering

Herunder kan du hente vores ledningsregistreringskort i forholdet 1:1000 (A3) over værkets vandledninger.  

Du åbner bare oversigtskortet og klikker på det kortnr. du ønsker, hvorefter det åbnes og kan printes.

Oversigtskort