Ledningsregistrering

Herunder kan du åbne vores ledningsregistreringskort

Kongepartens Vandværks ledningsnet

Oplysning om indvindingsmængder og indvindingsområder opnås ved henvendelse til vandværket.