Priser

Her kan du se vores takstblad, hvor du finder de gældende priser og gebyrer. 

Takstblad for 2022 - 2023 - godkendt af kommunen den 24. august 2022.