Priser

Her kan du se vores takstblad, hvor du finder de gældende priser og gebyrer. 

Takstblad for 2019 - 2020  Godkendt af Odsherred Kommune den 6. september 2019

Takstblad for 2020 - 2021