Priser

Her kan du se vores takstblad, hvor du finder de gældende priser og gebyrer. 


Takstblad for 2021 - 2022 - godkendt af kommunen den 30. juli 2021.