Vinterlukning

Rettidig omhu
Hvis du forlader dit sommerhus i flere dage eller mere, så luk venligst for vandet. Vær omhyggelig idet der ikke gives refusion for vandspild.

Sådan gør du når du skal lukke af for vandet:
Du skal bruge ventilerne i målerbrønden til at lukke af for vandet, når du lukker sommerhuset af fordi du forlader det i flere dage eller mere. 

Når du åbner for vandet igen efter en længere afbrydelse, kan det første vand, der kommer ud, være lidt misfarvet og grumset. Dette er ufarligt og forsvinder ved brug af vandet.

Lad vandet løbe i et par minutter, så der kommer frisk vand i ledningen ind til huset.

Ved tømning af vandinstallationen for vinterperioden kan vi anbefale, at du henvender dig til en VVS-installatør.