Vinterlukning

Rettidig omhu
Hvis du forlader dit sommerhus i flere dage eller mere, så luk venligst for vandet. Vær omhyggelig idet der ikke gives refusion for vandspild.

Sådan gør du når du skal lukke af for vandet:
Du skal bruge ventilerne i målerbrønden til at lukke af for vandet, når du lukker sommerhuset af fordi du forlader det i flere dage eller mere. 

Når du åbner for vandet igen efter en længere afbrydelse, kan det første vand, der kommer ud, være lidt misfarvet og grumset. Dette er ufarligt og forsvinder ved brug af vandet.

Lad vandet løbe i et par minutter, så der kommer frisk vand i ledningen ind til huset.

Vandmåleren er vandværkets ejendom, og derfor skal du sørge for, at vi altid har adgang til den. Hvis du har mistanke om uregelmæssigheder, har du pligt til omgående at kontakte vandværket.  

Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dyrt på din vandregning, og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt.

Er der tegn på, at måleren har lidt overlast, er frostsprængt eller er skadet på anden måde, så skal det meldes til vandværket. Vandværket vil så udlevere en ny vandmåler til den autoriserede VVS-installatør, som skal foretage udskiftningen - for ejerens regning.

Ved funktionsfejl på vandmåleren betaler vandværket for ny måler og udskiftning.


Vi har lavet følgende skema du kan bruge til at holde øje med vandforbruget. 

Alternativt kan du følge forbruget på www.minvandforsyning.dk

Du skal bruge forbruger nr. og en kode. Værk/forsyning - KP.  Disse tal står på betalingsoversigten fra NETs for oktober, helt oppe i toppen.

Kan man ikke finde dem eller er man ikke tilmeldt pbs. Kan man skrive til [email protected] og få oplyst de tal man skal bruge.

Sådan kontrollerer du at der er lukket korrekt af for vandet
Vi opfordrer alle til at være omhyggelige når der lukkes for vandet i målerbrønden.

På billedet af vandmåleren, er der sat en rød ring. De tal som står der, fortæller det aktuelle flow som er i det øjeblik du ser på måleren. Dette tal skal være 0 når du har lukket for vandet.

Hvis det ikke er 0 og du ikke selv kan løse problemet, så skal du kontakte en vvs´er.

Ved tømning af vandinstallationen for vinterperioden kan vi anbefale, at du henvender dig til en VVS-installatør.