Driftstatus

-

Vandafbrydelse

-

Vi ledningsrenoverer på Lyngvejen og det betyder at vi bliver nødt til at lukke for vandet i perioder.

Fra tirsdag den 12. februar og frem til juli

Vi beklager de gener det evt. giver.

Med venlig hilsen
Kongepartens Vandværk

Pesticidet Chlorothalonil-amidsulfonsyre

-

I forlængelse af debatten om fund af pesticidet Chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet flere steder i landet, har vi fået analyseret vandet i maj 2019, og vi forventer svar på prøverne omkring den 10. juni 2019.

Vi får løbende taget analyser for pesticider, disse analyser har ikke vist at der er pesticider i vores vandboringer.