Vandspild

Vandspild ude i området
Det er vandværket man ringer til, hvis der går hul på et rør et eller andet sted ude i forsyningsområdet. Vi vil hurtigt sørge for at få det repareret. Som forbruger skal man naturligvis også holde øje med vandspild på privat grund.

Rettidig omhu på privat grund
Hvis du forlader dit sommerhus i flere dage eller mere, så luk venligst for vandet. Hvis du undlader at lukke for vandet, kan vandværket afvise at give refusion ved vandspild.

Det er forbrugerens eget ansvar at holde øje med vandforbruget og evt. spild/ Brud.

Vandværket vil IKKE kontakte forbrugere i forbindelse med spild.

Hvis uheldet er ude…
Hvis uheldet er ude, kan du søge om eftergivelse af vandafgift og vandværkets del af vandprisen. Men kun når der er tale om vandspild fra en skjult installation i en ejendom der bruges til beboelse og vandspildet må ikke være sket på grund af forsømmelse.

BEMÆRK at man skal aflæse sin vandmåler hver 14. dag for at have gjort sit for at have gjort rimelige foranstaltninger.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet. 

Selvrisiko
Hvis kravet eftergives har forbrugeren en selvrisiko på det anslåede årlige forbrug + 300 m3.

Skema til refusion for vandspild

Kontakt venligst vandværket i forbindelse med vandspild.