Aflæsning

Kongepartens Vandværk aflæser vandmåleren for dig sidst i juni måned hvert år.

Vandmåleren aflæses manuelt af en medarbejder fra vandværket og du vil modtage en SMS når vi påbegynder aflæsning af vandmålere.

Det eneste du skal sørge for er god adgang til vandmåleren, dvs. fjerne evt. haveaffald og andet der måtte blokere adgangen.

Ved spørgsmål kontakt os på 59 30 24 99 eller send os en mail på [email protected]