Information i forbindelse med målerskifte  

Repræsentantskabet har godkendt bestyrelsens beslutning om at udskifte vandmålere. Arbejdet med udskiftning starter primo august 2021, arbejdet tager ca. 5 måneder inden den sidste forbruger har fået ny vandmåler.

I opfordres til selv at aflæse jeres nuværende vandmåler, så I selv har aflæsningen. Alle informationer ved målerskiftet foregår digitalt, så der bliver ikke lagt en seddel i jeres postkasse. Vandværket får aflæsning af målernummer, forbrug og dato for udskiftningen direkte ind i vandværkets afregningssystem.

De nye vandmålere er fjernaflæsningsmålere. Dvs. at disse bliver aflæst en gang hver dag. Disse tal går direkte til vandværkets afregningssystem.

Vi opfordrer jer til selv af følge med, det kan i gøre ved at logge ind via https://minvandforsyning.dk/?SK=KP Dit forbruger nr. og kode fremgår af den årsopgørelse du får tilsendt via nets i uge 38. 

Der er også lækagesøgning i vandmålerne, hvilket vil gøre det lettere for vandværket at finde brud på stikledningerne.

Der er ikke vandværkets ansvar at kontakte forbrugere i forbindelse med spild. Dette er noget I selv skal holde øje med.

Vi kan pt. ikke oplyse om hvornår du får skiftet vandmåleren. Vi vil forsøge at sende en sms ud, når vi ved hvornår vandmålerne i de enkelte områder bliver udskiftet. Så hvis du ikke allerede er tilmeldt, så tilmeld dig vores sms-service på vandværkets hjemmeside.